Pekárna Racek

Na počátku bylo mýdlo

 

Dnes už málokdo ví, že se v místě, kde nyní stojí pekárna, vyrábělo mýdlo.

Koncem 19. století zde byla vybudována Lazarova mydlárna, kterou později převzal Valentin Mader. Mýdlárna získala jméno po novém majiteli a stala se rodinným podnikem děděný z generace na generaci. Roku 1948 došlo ke znárodnění továrny. Z důvodu koncetrování výroby do větších podniků byla o 10 let později zrušena.

 

Vznik pekárny

 

Rozhodnutí o vybudování průmyslové pekárny padlo roku 1960, část zástavby tvořily provozní budovy bývalé mydlárny. Tehdy bylo v Přerově pekařské řemeslo rozmělněno do 9 pekáren. Sortiment výrobků se však navyšoval a chyběly pro ně skladovací prostory. Ke spuštění provozu pekárny došlo roku 1965. Patřila národnímu podniku Severomoravské pekárny a cukrárny Ostrava, později pak státnímu podniku Hanácké pekárny a cukrárny.

 

Díky kronice vedené tehdejšími zaměstnanci expedice si můžeme přečíst zhodnocení pracovního úsilí za první dekádu.

 

Roku 1997 byl provoz pekárny na základě restitučních nároků původních majitelů mydlárny privatizován společností Mader a synové, s.r.o. Noví majitelé nepolevili s modernizací provozu, pekárna se roku 1998 stala jako teprve druhá v České republice držitelem certifikátu systému managementu kvality ISO. Ten dále doplnil certifikát systému managementu kritických bodů HACCP a certifikát pro systém bezpečnosti potravin FSSC 22000. Dodržování těchto zásad je samozřejmostí pro všechny zaměstnance dodnes.

 

Současnost

 

Přestože došlo během let ke změně majitelů, současná Pekárna Racek, s.r.o. má nadále ducha rodinné společnosti. Neúnavně se pokračuje v modernizaci provozu. Mezi nejvýznamnější projekty posledních let patří rekonstrukce expedice, jejíž součástí je expedování výrobků pomocí displejů.

 

Pekárna patří mezi středně velké pekárny s více než 200 zaměstnanci. Základem je výroba na automatizovaných linkách doplněna o široký sortiment jemného pečiva a speciálních výrobků vyráběných klasickým ručním způsobem. Ocenění přichází nejen ze strany zákazníků, ale i z řad odborníků prostřednictvím pekařských soutěží. Výrobky jsou k dostání na pultech cca 400 prodejen v Olomouckém a Zlínském kraji a především v podnikových prodejnách.

 

 

 

 

 

 

Zpět na úvod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:

Dějiny města Přerova v datech, 2006

Historie pekárenství v Českých zemích, 2001

Zemský archiv v Opavě, č. listu NAD: 1343, č. pomůcky: 1599

 
 
 
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace